Rehabilitace

Otevírací doba rehabilitací: dle objednaných klientů. 

Léčebná rehabilitace je samostatný medicínský obor zahrnující soubor diagnostických a terapeutických opatření směřujících k maximální funkční zdatnosti jedince a vytvoření podmínek pro její dosažení. Uplatňuje se v prevenci, následné léčbě nemocí a úrazů.

– Fyzioterapie

zabývá se pohybovým systémem, ale i dalšími orgánovými systémy s ním souvisejícími, jejich diagnostikou a léčbou. Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Využívá k tomu různých forem fyzikální energie, zejména pohybové, využívané v jednotlivých metodách a technikách

 1. Kineziologický rozbor: Diagnostická metoda na základě které fyzioterapeut zhodnotí stav pohybového aparátu, určí příčinu obtíží a stanoví krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán
 2. Myoskeletální techniky: Mobilizace kloubů, fasciální techniky a uvolňování měkkých tkání. Jde o manuální uvolnění reflexních změn na kůži a podkoží, ovlivnění reflexních změn ve svalech a fasciích
 3. Techniky na neurofyziologickém podkladě: Vojtova reflexní terapie, PNF ( Kabatova technika), senzomotorická stimulace a stabilizace postury, terapie aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP), SM systém (stabilizační a mobilizační systém), metoda Ludmily Mojžíšové

 – Fyzikální terapie

využívá k léčbě přírodní a fyzikální prostředky (elektrický proud, ultrazvuk, elektromagnetické záření, vodu nebo klimatické podmínky)

Více o našich přístrojích se dozvíte zde

 – Tejpování


Další služby

– Neurorehabilitace

 • Rehabilitace po centrální mozkové příhodě (CMP)
 • Terapie při roztroušené skleróze (RS)
 • Terapie při Parkinsonově syndromu
 • Terapie dalších neurologických poruch (poruchy centrálního i periferního motoneuronu)

– Viscerální rehabilitace

 • Léčba funkčních poruch trávicího traktu
 • Gastroezofageální reflux – pálení žáhy, regurgitace (návrat žaludečních šťáv či potravy do úst)
 • Dysfunkce svěračů, inkontinence,  zácpy a další související poruchy

– Diagnostika a léčba viscerovertebrálních vztahů

 • Léčba funkčních poruch vnitřních orgánů, diagnostika jejich projekce do pohybového systému, terapie změn a poruch pohybového aparátu, které jsou jejich důsledkem
 • Bolesti břicha
 • Funkční nadýmaní

– Sportovní fyzioterapie

 • Následky sportovních úrazů
 • Svalové dysbalance v důsledku jednostranné zátěže při sportu

– Skupinové terapie – Zdravotní cvičení

 • Cvičení pro rozvoj koordinace a síly, pro zdravá záda, pro seniory, pro těhotné či maminky s dětmi
 • Cvičení se koná každé úterý, středu i čtvrtek – vice pod Skupinová cvičení

Staráme se o ženy

 • Rehabilitace a prekoncepční cvičení při neplodnosti,  Poporodní rehabilitace (léčba poporodní diastázy), Cvičení pro posílení pánevního dna, Léčba inkontinence/samovolného úniku moči, individuální terapie pro maminky
 • Skupinové cvičení maminek po porodu (miminka a děti jsou vítané) – v současné době se nekoná


Maloobchodní prodej rehabilitačních pomůcek

V našem centru je možné zakoupit rehabilitační pomůcky.


 Ceník fyzioterapie (pro samoplátce)

Kineziologický rozbor první vyšetření + léčba (60 min.)  800,-Kč
Fyzioterapie léčba (60 min.)  800,-Kč
Fyzioterapie (10 lekcí) (10 x 60 min.) 7 000,-Kč
Super Inductive system terapie (10 – 20 min.) 350,- Kč
Super Inductive system terapie 2 míst najednou (2x 10 – 20 min.) 500,- Kč
SIS (6 vstupů) (6x terapie)  2000,- Kč
SIS (10 vstupů) (10x terapie)  3000,- Kč
Elektroléčba/Kombinovaná elektroléčba (15 min.) 100,-/200,-Kč
Ultrazvuk (10 min.) 100,-Kč
Rázová vlna (30 min.) 500,-Kč
Kineziotaping (10-  20min.) 100,-Kč  + 2,- Kč/cm pásky
Fyzioterapie s TR-THEARAPY ELITE (60 min.) 900,- Kč
Fyzioterapie s Rázovou vlnou (60 min.) 900,- Kč
Fyzioterapie s SIS (60 min.) 1000,- Kč

Pozn: V případě, že je elektroléčba a ultrazvuk aplikována v rámci individuální fyzioterapie, nebude cena účtována.

V současné době nespolupracujeme s žádnou zdravotní pojišťovnou.

Pin It on Pinterest

Share This