Fyziovital s.r.o.

Fyziovital (Dům zdravého pohybu) je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu se zaměřením na léčebnou rehabilitaci a fyzioterapii. Sídlíme v nově zrekonstruovaných prostorách, které byly od počátku připravovány za účelem rehabilitačního zařízení.

Kromě individuálních rehabilitačních služeb je u nás také k dispozici tělocvična s vytápěnou podlahou a zrcadlovou stěnou určená pro skupinové terapie a pohybové programy (jóga, pilates, zumba, cvičení maminek s dětmi, atd.).

Přízemní podlaží je bezbariérové, a proto u nás najdou pomoc i klienti s omezenou schopností pohybu. Jsme tu pro všechny věkové kategorie hledající pomoc s problémy a poruchami pohybového systému. Dbáme na citlivý osobní přístup, důkladnou diagnostiku a preventivní i následnou rehabilitační léčbu.

Základem je moderní koncept individuální fyzioterapie využívající principy klinické neurofyziologie, biomechaniky a vývojové kineziologie. Díky zkušenému personálu propojujeme poznatky moderních terapeutických metod s tradičními léčebnými postupy v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace.

Disponujeme moderním špičkovým vybavením pro poskytování fyzikální terapie (TR-THERAPY ELITE), které nabízí účinnou pomoc při řešení Vašich obtíží. Návštěva našeho centra pomůže urychlit Váš návrat k práci, sportu i zábavě či za účelem prevence.

NÁŠ TÝM

„Pomůžeme Vám odfouknout bolest lehce jako chmýří z pampelišky“

 

Mgr. Martin Štefánek (Fyzioterapeut)

Datum narození: 22.6.1979

Vzdělání:

 1. 2002 : SZŠ Žilina (Diplomovaný fyzioterapeut)
 2. 2008 : 2. lékařská fakulta UK Praha Motol, (obor Fyzioterapie, Bc.)
 3. 2012 : SZU Bratislava Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskéj Bystrici (obor Fyzioterapie, Mgr.)

2010 : Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru
Fyzioterapeut (Registrační číslo 024 – 0131 – 1209)

Certifikované kurzy:

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF (NCONZO – Brno)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (RL- Corpus s.r.o. Olomouc)

Certifikát:

 • Certified Lokomat User – Certificate on the successful completion of a training course with the Lokomat Systém (Hocoma)
 • Lokomat Technician – Certificate on the successful completion of a training course for trouble shooting and monthly functional checks on the Lokomat Systém (Hocoma AG)

Odborné kurzy:

 • Manuální terapie podle Mojžíšové (INSTRUCT Dr. Pavel Švejcar)
 • Stabilizace pánve a žeber ve vazbě na osový orgán (INSTRUCT Dr. Pavel Švejcar)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace postury (Bc. Vlasta Bezvodová)
 • Využití proprioceptivní neuromuskulární facilitace u hemiparéz (Bc. Marcela Sekyrová)
 • Facilitační taping, stabilizace ramene a refresh posturální terapie s využitím pomůcek Propriomed/Bioswing (MUDr. Eugen Rašev)

Kurzy:

 • Hluboký stabilizační systém páteře s bližším pohledem na funkci a roli bránice VRÚ Slapy (Mgr. Petr Bitnar)
 • Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie myofasciálního bolestivého syndromu s bližším pohledem na terapii spoušťových bodů VRÚ Slapy (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Mgr. Petr Bitnar)
 • Viscerosomatické vztahy a viscerální rehabilitace s rozšířeným pohledem na léčbu horního trávicího traktu VRÚ Slapy (Mgr. Petr Bitnar)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. Petr Bitnar)
 • Diagnostika funkčních poruch, měkké a mobilizační techniky (NCONZO – Brno)
 • Osový orgán- vyšetření,diferenciální diagnostika, léčba (doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.)
 • Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci- pro fyzioterapeuty (prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.)
 • Fyzioterapie u pacientů s Parkinsonským syndromem (Bc. Marcela Sekyrová)
 • Nespecifické mobilizace a měkké techniky pomocí pružných míčků (Zdeňka Jebavá)
 • Míčková facilitace pí Jebavé II. (Zdeňka Jebavá)

Semináře:

 • Terapeutický přístup k lymfatickým otokům dolních končetin (seminář VRÚ Slapy)
 • Hydrokinezioterapie s využitím pomůcek (seminář VRÚ Slapy)
 • Diagnostika vertebrogenních poruch z pohledu zřetězených spazmů (seminář VRÚ Slapy)
 • Cvičení dle Mojžíšové pro pacienty s vertebrogenními obtížemi (seminář VRÚ Slapy)
 • Elektroterapie a její využití v praxi – (seminář MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA. VRÚ Slapy)
 • Využití mobilizačních technik při poruše hybnosti v klíčových kloubech horní končetiny (seminář VRÚ Slapy)
 • Využití rázové vlny v rehabilitaci MUDr. Olga Dyrhonová (seminář VRÚ Slapy)
 • Přesun a šetrná manipulace s hypomobilními pacienty (seminář VRÚ Slapy)
 • Ošetřovatelská péče o pacienty po TEP z pohledu fyzioterapeuta, využití zdravotních pomůcek (seminář VRÚ Slapy)

Sympozia:

II. sympozium roboticky asistované rehabilitace ,,Robotika: integrální součást neurorehabilitace“

Pracovní zkušenosti:

2008 : Theraptilia (Praha)

2008 – 2017 : VRÚ Slapy

leden 2017 – dodnes : společník Fyziovital s.r.o. (Osek u Hořovic)

2013 – dodnes : Pedagogická činnost – Asistent pro výuku odborných kurzů Mgr. Petra Bitnara

Bc. Kristýna Jonáková (Fyzioterapeut)

Datum narození: 10.1.1992

Vzdělání:

 1. 2014: Západočeská Univerzita v Plzni, Obor: Fyzioterapie (Bc.)
 2. 2011: SZŠ a VOŠ Cheb, Obor: Zdravotnický asistent

O Kristýně: „Díky mé celoživotní vášni o sport jsem se rozhodla věnovat fyzioterapii. Jako absolventka vysokoškolského studia fyzioterapie a následné získané praxe nabízím své služby, znalosti a dovednosti v této oblasti. Každého klienta posuzuji individuálně a komplexně a hledám skutečnou příčinu obtíží. Pomocí technik terapie Ludmily Mojžíšové také dokáži pomoci ženám ke zdravému těhotenství, s menstruačními potíži či řešení problémů s inkontinencí u žen.“

 

Certifikovaný kurz:

Rehabilitační léčba ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Věra Jedličková, Praha 4 – Modřany)

Certifikát:

Využití selektivní radiofrekvenční terapie BTL-6000 TR-Therapy ve fyzioterapii a sportovní medicíně

Instruktorka Fitness ( PaedDr. Petr Tlapák, Scs., Fitness Institut Tonus, Praha)

Trenérka plavání III. třídy (program celoživotního vzdělávání FTVS – Karlova
Univerzita Praha)

Odborné kurzy:

Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Petr Bitnar)

Funkční manuální medicína (Doc. Tichý – Dexter Academy Praha)

Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých dle Schrotové a Karského ( PhDr. Iveta Pallová, Ph.D. – centrum
komplexní péče Dobřichovice)

Kurzy a semináře:

 • SM systém spirální stabilizace – Manuální techniky (Ing. Roman Nesvadba –
  StopBolestiZad Praha)

 • SM systém spirální stabilizace – Základní cviky (Ing. Roman Nesvadba – StopBolestiZad Praha)

 • Dornova Metoda (Robert Al Aref – Eduspa Collage Praha)

 • Reflexní terapie, masáž chodidel (Blanka Chválová – rekvalifikační centrum,
  Plzeň)

 • Breussova masáž (Robert Al Aref – Eduspa Collage Praha)

 • Kineziotaping I. (Bc. Kamil Štědrák – Eduspa Collage Praha)

 • Kineziotaping II. (Bc. Kamil Štědrák – Eduspa Collage Praha)

 • Manuální lymfodrenáž obličeje, krku a dekoltu (Robert Al Aref – Eduspa
  Collage Praha)

 • Klasická relaxační masáž pro veřejnost (Robert Al Aref – Eduspa Collage
  Praha)

  Pracovní zkušenosti:

  2019 Fyzioterapeut Rehabilitační nemocnice Beroun
  2017 – 2018 Fyzioterapeut spol. Mulačova nemocnice s.r.o. (praxe v ambulantní i lůžkové části)

  2016 – 2017 V rámci magisterského studia průběžná praxe v pražských zdravotnických zařízeních (ÚVN, CLPA, Monáda, Roseta, Dobřichovice atd.) Soukromé ambulantní RHB Plzeň – MUDr. Pitr a MUDr. Kressová

  2011 – 2015 V rámci bakalářského studia průběžná praxe v plzeňských zdravotnických zařízeních (FN Bory a Lochotín, soukromé ambulance)

Veronika Šlapáková (Masérka, manuální lymfodrenáž)

Datum narození: 5.6.1996

Vzdělání:

 1. 2015: Střední zdravotnická škola v Praze

O Veronice: Od mala jsem pomáhala lidem a dělám to nadále svojí prací. Pomáhám od bolesti svalů a kloubů, pomáhám lidem relaxovat a uvolnit se. Když vidím klienty ode mně odcházet spokojený, vím že jsem pomohla a mám z toho dobrý pocit.

více

Zkoušky a kurzy:

 • 2017: Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v Praze

Kurzy a semináře

 • Klasické masáže a sportovní masáže – Mgr. Středová
 • Reflexní masáž a indická masáž hlavy – Bc. Kuberová
 • Regenerace a rekondice lidského těla – Mgr. Koudelková
 • 2016: Kurz manuální lymfodrenáže v Praze

Pracovní zkušenosti:

2016 – 2017 Rehabilitační nemocnice Beroun (masérka)
Zkušenosti a praxe s klienty (rehabilitace, masáže a zdravotní služby)

 • Domov Na Výsluní Hořovice
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Plavecký stadion Podolí (rehabilitace)
 • Poliklinika Lípa
 • Poliklinika Prosek

Koníčky:

 • Hasiči (hasičský sport TFA), jízda na koni, turistika, plavání, čtení

Mgr. Václava Sojková (Výživová poradkyně)

Datum narození: 14.2.1972

Vzdělání:

 1. Gymnázium Václava Hraběte Hořovicích
  2. Západočeská univerzita v Plzni (obor: Pedagogický obor – učitelství 1. stupně)

„Výživou a zdravou stravou se zabývám celý svůj dosavadní život. Mým cílem je, aby se klienti při hubnutí cítili spokojeně, byli plní síly a energie, nehladověli a jejich zredukovaná váha byla trvale udržitelná. Preferuji  individuální přístup s ohledem na dosavadní výživové zvyklosti, potravinové preference, alergie, zdravotní stav, pracovní vytížení i pohybové možnosti. Základem je psychická pohoda a rovnováha organismu, pak teprve je člověk schopen něco změnit. V případě dotazů mě kontaktujte na emailové adrese sojkova.v@seznam.cz

více

Kurzy a semináře:

 • Kurs sportovní výživy
 • Raw strava
 • Reflexní terapie
 • Vzdělávací kurs celostní medicíny Mudr. A. Vosádkové
 • Reiki I. a II. stupně
 • Instruktor powerjógy

Mgr. Petr Svoboda (Masér, hloubkové masáže, manuální lymfodrenáž)

Datum narození: 21. 5. 1967

Vzdělání:

O Petrovi: Bylo mi dáno do vínku zaměření na pomoc druhým při překonávání překážek, potíží a bolesti. Jak říká klasik, pečujíce o štěstí druhých, nacházím své vlastní. Největší smysl vidím v celostním přístupu a podpoře orientace na trvale funkční životní styl. Když člověk rozumí sám sobě, svým slabým místům i svým přednostem, snadněji vyjde i z mnohých problémů.

Kurzy:

 • 2017 – Studium na Institutu tradiční čínské medicíny TCM Praha
 • 2017 – TUINA masáže na EduSpa College
 • 2015 – Zdravotní masér na Dexter Akademii
 • 2010 – Zdravotní kurz CLS na Lékařské fakultě Univerzity obrany
 • 2018 – Kurz manuální lymfodrenáže v Praze

Jak jsme vznikli (slovo společníka)

Martin mne po tři roky připravoval na Rallye Dakar, kterého jsem se zúčastnil za volantem závodního kamionu. Již v průběhu přípravy jsme diskutovali možnost vytvoření rehabilitačního centra, do kterého by Martin vložil svoje dlouholeté znalosti v oblasti fyzioterapie a já své znalosti z podnikání. Poznal jsem, že Martin je pro svoji práci (a zároveň koníčka) zapálený a všechno co dělá, dělá naprosto dokonale a na každou hodinu cvičení je připraven.

Výsledek jeho práce jsem poznal při závodech, kde jsem byl fyzicky naprosto v pohodě, kdy dávali jiné závodníky, byť mladší, dohromady po jednotlivých etapách jejich fyzioterapeuti – můj fyzioterapeut mohl sledovat výsledky své práce doma u televize. Seznámil jsem se i s výsledky jeho práce (a samozřejmě i jeho kolegů) u lidí, kteří přijeli do rehabilitačního ústavu na Slapech na invalidním vozíku a odtud odcházeli po svých. Zároveň si myslím, že moje cvičení, které bylo zaměřené především na posílení zádového a krčního svalstva a celkového zpevnění pomůže při správném vedení mnoha lidem i když se dnes cítí docela zdraví, ale za nějakou dobu to tak být nemusí...

Vlastimil Vildman

 

Pin It on Pinterest

Share This