Fyziovital s.r.o.

Fyziovital (Dům zdravého pohybu) je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu se zaměřením na léčebnou rehabilitaci a fyzioterapii. Sídlíme v nově zrekonstruovaných prostorách, které byly od počátku připravovány za účelem rehabilitačního zařízení.

Kromě individuálních rehabilitačních služeb je u nás také k dispozici tělocvična s vytápěnou podlahou a zrcadlovou stěnou určená pro skupinové terapie a pohybové programy (jóga, pilates, zumba, cvičení maminek s dětmi, atd.).

Přízemní podlaží je bezbariérové, a proto u nás najdou pomoc i klienti s omezenou schopností pohybu. Jsme tu pro všechny věkové kategorie hledající pomoc s problémy a poruchami pohybového systému. Dbáme na citlivý osobní přístup, důkladnou diagnostiku a preventivní i následnou rehabilitační léčbu.

Základem je moderní koncept individuální fyzioterapie využívající principy klinické neurofyziologie, biomechaniky a vývojové kineziologie. Díky zkušenému personálu propojujeme poznatky moderních terapeutických metod s tradičními léčebnými postupy v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace.

Disponujeme moderním špičkovým vybavením pro poskytování fyzikální terapie (TR-THERAPY ELITE), které nabízí účinnou pomoc při řešení Vašich obtíží. Návštěva našeho centra pomůže urychlit Váš návrat k práci, sportu i zábavě či za účelem prevence.

NÁŠ TÝM

„Pomůžeme Vám odfouknout bolest lehce jako chmýří z pampelišky“

 

Mgr. Martin Štefánek (Fyzioterapeut)

Vzdělání:

 1. 2002 : SZŠ Žilina (Diplomovaný fyzioterapeut)
 2. 2008 : 2. lékařská fakulta UK Praha Motol, (obor Fyzioterapie, Bc.)
 3. 2012 : SZU Bratislava Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskéj Bystrici (obor Fyzioterapie, Mgr.)

2010 : Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru
Fyzioterapeut (Registrační číslo 024 – 0131 – 1209)

Certifikované kurzy:

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF (NCONZO – Brno)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (RL- Corpus s.r.o. Olomouc)

Certifikát:

 • Certified Lokomat User – Certificate on the successful completion of a training course with the Lokomat Systém (Hocoma)
 • Lokomat Technician – Certificate on the successful completion of a training course for trouble shooting and monthly functional checks on the Lokomat Systém (Hocoma AG)

Odborné kurzy:

 • Manuální terapie podle Mojžíšové (INSTRUCT Dr. Pavel Švejcar)
 • Stabilizace pánve a žeber ve vazbě na osový orgán (INSTRUCT Dr. Pavel Švejcar)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace postury (Bc. Vlasta Bezvodová)
 • Využití proprioceptivní neuromuskulární facilitace u hemiparéz (Bc. Marcela Sekyrová)
 • Facilitační taping, stabilizace ramene a refresh posturální terapie s využitím pomůcek Propriomed/Bioswing (MUDr. Eugen Rašev)

Kurzy:

 • Hluboký stabilizační systém páteře s bližším pohledem na funkci a roli bránice VRÚ Slapy (Mgr. Petr Bitnar)
 • Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie myofasciálního bolestivého syndromu s bližším pohledem na terapii spoušťových bodů VRÚ Slapy (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Mgr. Petr Bitnar)
 • Viscerosomatické vztahy a viscerální rehabilitace s rozšířeným pohledem na léčbu horního trávicího traktu VRÚ Slapy (Mgr. Petr Bitnar)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. Petr Bitnar)
 • Diagnostika funkčních poruch, měkké a mobilizační techniky (NCONZO – Brno)
 • Osový orgán- vyšetření,diferenciální diagnostika, léčba (doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.)
 • Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci- pro fyzioterapeuty (prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.)
 • Fyzioterapie u pacientů s Parkinsonským syndromem (Bc. Marcela Sekyrová)
 • Nespecifické mobilizace a měkké techniky pomocí pružných míčků (Zdeňka Jebavá)
 • Míčková facilitace pí Jebavé II. (Zdeňka Jebavá)

Semináře:

 • Terapeutický přístup k lymfatickým otokům dolních končetin (seminář VRÚ Slapy)
 • Hydrokinezioterapie s využitím pomůcek (seminář VRÚ Slapy)
 • Diagnostika vertebrogenních poruch z pohledu zřetězených spazmů (seminář VRÚ Slapy)
 • Cvičení dle Mojžíšové pro pacienty s vertebrogenními obtížemi (seminář VRÚ Slapy)
 • Elektroterapie a její využití v praxi – (seminář MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA. VRÚ Slapy)
 • Využití mobilizačních technik při poruše hybnosti v klíčových kloubech horní končetiny (seminář VRÚ Slapy)
 • Využití rázové vlny v rehabilitaci MUDr. Olga Dyrhonová (seminář VRÚ Slapy)
 • Přesun a šetrná manipulace s hypomobilními pacienty (seminář VRÚ Slapy)
 • Ošetřovatelská péče o pacienty po TEP z pohledu fyzioterapeuta, využití zdravotních pomůcek (seminář VRÚ Slapy)

Sympozia:

II. sympozium roboticky asistované rehabilitace ,,Robotika: integrální součást neurorehabilitace“

Pracovní zkušenosti:

2008 : Theraptilia (Praha)

2008 – 2017 : VRÚ Slapy

leden 2017 – dodnes : společník Fyziovital s.r.o. (Osek u Hořovic)

2013 – dodnes : Pedagogická činnost – Asistent pro výuku odborných kurzů Mgr. Petra Bitnara

Mgr. Jana Štruncová (fyzioterapeutka)

Vzdělání:

 1. 2008: Gymnázium a SOŠ Rokycany (všeobecné gymnázium)
 2. 2011: Západočeská univerzita v Plzni (obor fyzioterapie, Bc.)
 3. 2018 – dosud Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě (obor fyzioterapie, Mgr.)

2012 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (registrační číslo 024-0151-4104)

Certifikované kurzy:

 • Aplikace metody Roswithy Brunkow (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. akolektiv lektorů, Čelákovice)
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Věra Jedličková, Praha)

Odborné kurzy:

 • Sensomotorická stimulace (Bc. Vlasta Bezvodová, Plzeň)
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu (MUDr. Marek Reichl, PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D., Klatovy)
 • Vestibulární rehabilitace ( PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., Dobřichovice)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy ( PhDr. Iveta Pallová, Ph.D., Dobřichovice)
 • McKenzie metoda®, Mechanická diagnostika a terapie ®, část A – Bederní páteř (Eva Nováková, Praha)
 • Teorie a terapie funkčních poruch (Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš, Dobřichovice)
 • Funkční trénink (Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš, Dobřichovice)
 • Trénink svalů pánevního dna – PFMT (PhDr. Petra Vondrašová PhD., FyzioP Klatovy)
 • Fit v těhotenství (Daniela Císařová, Dis., FyzioP Klatovy)
 • Fit po porodu (Daniela Císařová, Dis., FyzioP Klatovy)
 • Spirální stabilizace 1A a 1B (Stop bolesti zad, Praha)
 • Úvod do fyzioterapie těhotných žen v souladu s přístupem Fyzioterapie funkce (online) (Bc. Jitka Vanclová, Dobřichovice)

 • Chodidla a plochonoží (PhDr. Jitka Malá, Ph.D., Milovice)
 • Fyzioterapie a mezioborové přístupy v těhotenství a po porodu (Bc. Eva Baranová, Dis., Čelákovice)
 • Poporodní diastáza – prevence, terapie, vyhodnocení (Bc. Veronika Fasselová, Čelákovice)
 • Mobilizace v kontextu svalových řetězců (PhDr. Petr Bitner)
 • Poporodní rehabilitace systémem POSTNATAL® (Mgr.Zuzana Woleková – Bratislava, FyzioP Klatovy)
 • Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního refluxu (PhDr. Petr Bitnar, Kladno) 

Kurzy a semináře:

 • Kineziotaping (Mgr. Radek Brožek, Plzeň)

 • Baňkování ( Květa Vébrová, Plzeň)

Odborné konference a přednášky

 • Komprehenzivní rehabilitace po CMP (Plzeň)
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu (Plzeň)
 • Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů (Plzeň)
 • Diagnostika a terapie nohy (Plzeň)
 • 14. Jandův myoskeletální den (Praha)
 • Komprehenzivní rehabilitace bolestí pohybového aparátu (Plzeň)
 • Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny (Plzeň)
 • Léčba gastrointestinálních onemocnění pomocí fyzioterapeutických technik (Prof. PaedDr.
 • Pavel Kolář, Ph.D., Mgr. Petr Bitnar, CPMPK Praha)

Pracovní zkušenosti:

V rámci bakalářského studia průběžná praxe v lůžkových a ambulantních rehabilitačních zařízeních (FN Plzeň, ambulantní rehabilitace Rokycany a Plzeň, Lázně Františkovy Lázně a.s., Rehabilitační ústav Kladruby, Paraple aj.)

2011-2020 soukromá ambulantní rehabilitace MEDIREHAB s.r.o. Plzeň (fyzioterapeut)

Mgr. Václava Sojková (Výživová poradkyně)

Vzdělání:

 1. Gymnázium Václava Hraběte Hořovicích
  2. Západočeská univerzita v Plzni (obor: Pedagogický obor – učitelství 1. stupně)

„Výživou a zdravou stravou se zabývám celý svůj dosavadní život. Mým cílem je, aby se klienti při hubnutí cítili spokojeně, byli plní síly a energie, nehladověli a jejich zredukovaná váha byla trvale udržitelná. Preferuji  individuální přístup s ohledem na dosavadní výživové zvyklosti, potravinové preference, alergie, zdravotní stav, pracovní vytížení i pohybové možnosti. Základem je psychická pohoda a rovnováha organismu, pak teprve je člověk schopen něco změnit. V případě dotazů mě kontaktujte na emailové adrese sojkova.v@seznam.cz.“

více

Kurzy a semináře:

 • Kurs sportovní výživy
 • Raw strava
 • Reflexní terapie
 • Vzdělávací kurs celostní medicíny Mudr. A. Vosádkové
 • Reiki I. a II. stupně
 • Instruktor powerjógy

Mgr. Petr Svoboda (Masér, hloubkové masáže, manuální lymfodrenáž)

O Petrovi:

„Bylo mi dáno do vínku zaměření na pomoc druhým při překonávání překážek, potíží a bolesti. Jak říká klasik, pečujíce o štěstí druhých, nacházím své vlastní. Největší smysl vidím v celostním přístupu a podpoře orientace na trvale funkční životní styl. Když člověk rozumí sám sobě, svým slabým místům i svým přednostem, snadněji vyjde i z mnohých problémů.“

Kurzy:

 • 2017 – Studium na Institutu tradiční čínské medicíny TCM Praha
 • 2017 – TUINA masáže na EduSpa College
 • 2015 – Zdravotní masér na Dexter Akademii
 • 2010 – Zdravotní kurz CLS na Lékařské fakultě Univerzity obrany
 • 2018 – Kurz manuální lymfodrenáže v Praze

Renata Babelová (masérka)

O Renatě:

Masíruji více jak 20 let. Mám ráda kontakt s lidmi.  Masáž nemá  jen ulevit od bolesti, ale hlavně má navodit pocit pohody a relaxace. A to nejen pro masírovaného. Masáž přizpůsobím požadavkům klienta. Tělo každého si řekne, co potřebuje a tomu se přizpůsobím. Účinek masáže zvýší vhodně vybraný olej. Těším se na vás a společný odpočinek.“

Kurzy a semináře:

 • Klasické a sportovní masáže – škola MUDr. Švejcara Plzeň
 • Indická masáž hlavy 
 • Osvědčení o absolvování lektorského výcviku kurzu masáží dětí a kojenců
 • Dornova metoda a Breussova masáž  

Veronika Drahovzalová (Masérka)

O Veronice:

„Jak jsem se stala masérkou?

Od puberty jsem byla vedena ke vzdělání, finanční inteligenci, rozvíjející se kariéře. Vše se mi podařilo dosáhnout a pocítila jsem vnitřní prázdnotu. Je fajn honit se za penězi, mít svůj cíl. Je skvělé užívat si pevnou pracovní dobu, stabilní příjem a jezdit na dovolené, když mi zrovna šéf odsouhlasí volno. Jenže, když člověk dosáhne všeho, co do té doby chtěl, je třeba se zamyslet. Kam dál?

Na konci roku 2015 jsem absolvovala kurz na sportovní a relaxační masáže a oficiálně tak získala masérskou akreditaci. Začala jsem se masážím věnovat o víkendech, jako placené relaxaci. Přes týden se na mě valilo spousta úkolů a o víkendu jsem se těšila na „odpočinek“. Můj kalendář byl čím dál tím plnější.

Od začátku roku 2018, když už jsem přes rok pracovala šest nebo více dní v týdnu, jsem se začala zamýšlet, jak to všechno dlouhodobě zvládnu. Nakonec mi v polovině roku usnadnila rozhodování moje šéfová, která tlačila na plnění plánu tím způsobem, že mi dala na výběr – buď zaber, nebo jdi. Nic pod 95% plnění není uspokojivé. Tehdy přišel zlom – za čím se to neustále honím? Za penězi, za lepší dovolenou, za delším volnem? Kdo spěchá životem, brzy se dostane k jeho konci. A všichni víme, co je na konci.

V polovině roku 2018 jsem tedy opustila stabilní zaměstnání a od té doby se snažím vydělat na živobytí tím, že přináším lidem radost a potěšení. Ráda bych předala trochu lásky a štěstí každému. V dnešním více virtuálním, než osobním světě je pro mne každý dotek požehnáním. Pokaždé je to unikátní zážitek. Každá masáž je neopakovatelná. Stejně tak jako každá minuta našeho života. Užívejte život a milujte se!

A někdy třeba přijďte na masáž… :-)“

Certifikáty:

(získané na Dexter Academy v Praze v r.2015)

 • Sportovní a relaxační masáže
 • Medová masáž
 • Masáž lávovými kameny
 • Indická masáž hlavy

Plánované kurzy:

 • Hawaiská masáž lomi lomi

Pracovní zkušenosti

 • Od roku 2016 sebezaměstnanec, začala jsem po známých a přátelích a následně přešla na vzdálenější klientelu. Od srpna roku 2018 se věnuji masážím na 100%.
 • Nyní se chci více vzdělávat ve fyzioterapii a dalších druzích masáží a terapií.

Koníčky:

 • tanec, pobyt v přírodě a mlsání (hlavně čokolády)

 

Jak jsme vznikli (slovo společníka)

Martin mne po tři roky připravoval na Rallye Dakar, kterého jsem se zúčastnil za volantem závodního kamionu. Již v průběhu přípravy jsme diskutovali možnost vytvoření rehabilitačního centra, do kterého by Martin vložil svoje dlouholeté znalosti v oblasti fyzioterapie a já své znalosti z podnikání. Poznal jsem, že Martin je pro svoji práci (a zároveň koníčka) zapálený a všechno co dělá, dělá naprosto dokonale a na každou hodinu cvičení je připraven.

Výsledek jeho práce jsem poznal při závodech, kde jsem byl fyzicky naprosto v pohodě, kdy dávali jiné závodníky, byť mladší, dohromady po jednotlivých etapách jejich fyzioterapeuti – můj fyzioterapeut mohl sledovat výsledky své práce doma u televize. Seznámil jsem se i s výsledky jeho práce (a samozřejmě i jeho kolegů) u lidí, kteří přijeli do rehabilitačního ústavu na Slapech na invalidním vozíku a odtud odcházeli po svých. Zároveň si myslím, že moje cvičení, které bylo zaměřené především na posílení zádového a krčního svalstva a celkového zpevnění pomůže při správném vedení mnoha lidem i když se dnes cítí docela zdraví, ale za nějakou dobu to tak být nemusí...

Vlastimil Vildman

 

Pin It on Pinterest

Share This